החלפות

.יש להחזיר את המוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר

.החלפות יהיהו רק במשרדנו בתל אביב

 .הפריט לא בנזק